Amalie D. Bugsett

En blogg om digital markedsføring

Home » En titt inn i fremtiden

En titt inn i fremtiden

verden utvikler seg raskere og raskere år for år og dag for dag. Det er ikke lenge siden hest og kjerre var vår hovedform for transport, elektriske biler har vært «allemannseie» i bare et halvt tiår. Få vil kunne se for seg livet uten egen bil, eller i det minste tilgang på bil i dag. Så hvordan vil verden se ut i 2030? Jeg vil drøfte videre om transport fenomenet, samt FNs 2030 agenda og hvordan det vil påvirke vår fremtid i dette innlegget.

2030 agendaen

De fleste større organisasjoner og bedrifter har allerede igangsatte planer om hvordan de vil operere i 2030. Blant annet har  IKEA en  visjon om en mer bærekraftig hverdag som de ønsker å nå innen 2030.

Videre skriver Regjeringen på sine hjemmesider at den/Norge har som mål å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 % innen 2030.

Sammen med FN er det flere organisasjoner som deltar i fellesplanen om  å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Dette er en stor ambisjon å ha, og krever støtte, samarbeid og hjelp på verdensbasis for å kunne nå de satte målene. Verden utvikler seg fort og på flere plan, men gjennom kunstig intelligens er det åpnet flere dører en vi noen gang kunne tenkt oss. Referanse til tidligere sak?

Foto: Samuele Errico Piccarini

Biler i 2030

Tidligere har vi kun kunnet forestilt oss selvkjørende biler gjennom fremtids sci-fi, men takket være kunstig intelligens og kvanteskritt i teknologisk utvikling, ser fremtiden for  dette fenomenet mye mer realistisk ut. For også bilgiganter som har satt i gang sin utvikling av kjøretøy for å bidra til FNs verdensmål.

Ifølge Statista vil 1 av 10 biler i 2030 være selvkjørende. Med andre ord, «fremtiden kommer raskere». Dette vil trolig ha en stor påvirkning på hvordan vi forholder oss til biler og personlig eierskap. Til dags dato har det for mange vært mer lønnsomt å eie sin egen bil enn det ville være å ta taxi eller leie bil, men etterhvert som fenomenet med selvkjørende bilene utvikler seg, vil det ha en påvirkning på hvordan vi forholder oss til og tenker om privatbilen.

 Ifølge E24 er det en del trender vi kan forvente oss etterhvert som selvkjørende biler inntar en større del av samfunnet.

Trend en går på verdensmålet mot mer klimavennlig transport, noe som allerede er godt i gang ved hjelp av blant annet elbiler.  

Trend to påvirker også klima ved at det vil bli vanligere å ha tilgang til bil i stedet for å eie en selv. Man dersom dette inntreffer kunne få tilgang til en selvkjørt bil som henter deg der du er og kjører ditt du skal. Dette vil påvirke økonomien og tankegangen vi har rundt bil. Det vil medføre en stor endring på verdensbasis. Også bilindustrien må forvente å få konsekvenser, enten så følger de med i utviklingen eller så går de en dårlig fremtid i møte. Fremtidens transport er grønn og den er fossilfri og den er intelligent, kunstig intelligent.

for mer informasjon om disse og de neste trendene les: https://bil24.no/fem-trender-som-skal-revolusjonere-hverdagen/

Etiske spørsmål rundt selvkjørte biler

Til dags dato opplever jeg mer tvil og usikkerhet rundt de selvkjørende bilene i media enn engasjement. Fordi dette fenomenet vil endre verdensøkonomien, jobbmuligheter og generelt folk-flest sine  assosiasjoner og tanker rundt biler.

Vi beveger oss inn i en ny transportutvikling og virkelighet,  fra hest og kjerre til biler, elbiler med mye teknologi og til etterhvert selvkjørende biler. Men er målet om selvkjørende biler i 2030 realistisk?

I 2018 ble en syklist påkjørt og drept av en selvkjørende Uber bil som blant annet medførte at Uber måtte bremse helt opp sin visjon om en selvkjørendetjeneste.

Dette forteller oss at vi ikke burde haste oss inn i fremtiden med selvkjørende biler,  dersom teknologien ikke er klar for det. Ved å sette målet om selvkjørende biler til 2030 bør vi være varsomme på å ikke haste opp en massiv transportutvikling på grunn av en gitt frist. Det kan medføre i utrygge situasjoner og en skeptisk og utrygg befolkning.

Vi er nødt til å være sikre på teknologien rundt dette konseptet før vi iverksetter det, om ikke kan skepsisen i samfunnet komme til å prege bruket av disse kjøretøyene og videre hvordan de blir ansett blant folk.

Markedsføring av 2030

Det er store ting verden vil utføre fram mot 2030, hvordan vi forholder oss til kjøring, eierskap og lån vil trolig endre seg om alle planene går som ønsket.  Det er kanskje derfor ikke så rart at vi forbrukere allerede nå møtes av reklame om «IKEA 2030».

For selv om bærekraftig og resirkulerte materialer høres veldig bra ut for de fleste miljøbevisste forbrukere, så er det kanskje ikke så dumt å forberede oss på en ny måte møte tiden som endrer seg, og verden som tar tak iblant annet miljøkrisen.

Det kan bli vanligere å leie møbler til barnerommet enn det ville vært å kjøpe? Tise, Finn og andre sekundære kjøpsplattformer er relativt nye og endret hvordan vi anskaffer blant annet utstyr til oss selv, barna og hjemmet.  Så det at IKEA etterhvert kunne startet med utleie av møbler i tillegg til salg, er kanskje ikke et så uventet steg fra en aktør som vil sikre seg en andel i fremtiden? Men for mange som er komfortable med hvordan verden operer i dag kan dette virke veldig skremmende, truende og fjernt.

Som en konklusjon på dette skråblikket på verden om ti år, vil jeg si det er veldig viktig å planlegge frem og være tydelig på hva som er planene. Likevel bør ikke selvkjørende biler hastes for fort inn i samfunnet, men jeg har stor tro på at testprosessen for dette er grundig og at resultatet kommer når det skal. For å gjøre folk flest oppmerksomme på hvilken vei verden utvikler seg, hva gjelder så store endringer, mener jeg det er nødvendig med god markedsføring og troverdig informasjon for å ikke vekke frykt og usikkerhet blant befolkningen. Spørsmålene framover vil være blant annet hvorvidt førerkortet ikke er nødvendig med selvkjørende biler, eller om hvordan leie av møbler kan påvirke de store møbelkjedene og virksomheter som FINN. Nå har vi god tid til å debattere disse fenomenene slik at vi er forberedt når fremtiden er her, og vi vil forhåpentligvis ha noen svar om ikke bare flere spørsmål og tanker.

Name of author

Name: Amaliebugsett

2 Replies to “En titt inn i fremtiden”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *