Amalie D. Bugsett

En blogg om digital markedsføring

Home » Vipps, så var det gjort

Vipps, så var det gjort

Vi beveger oss over i digital økonomi som tema i forelesningene med Arne Krokan, og har nå fått i oppgave å skrive om en plattformtjeneste. I den anledning har jeg valgt å ta for meg plattformtjenesten «Vipps».

Illustrasjon fra Vipps.no

Hva er en plattformtjeneste?

En plattformtjeneste er en digital plattform som binder sammen forbrukere med selgere og legger til rette for en enklere transaksjon mellom to uavhengige ledd. Dette behøver ikke å være selger til kunde men kan også være forbruker til forbruker. Dette er en forretningsmodell som blir mer og mer populær og utbredt blant bedrifter. Plattformer som forretningsmodell er godt egnet som en del av et økosystem, og de ulike plattformene påvirker hverandre. Estudie forklarer at plattformtjenester skaper verdier gjennom å fasilitere transaksjoner mellom to eller flere uavhengige grupper.

Hva er vipps?

Vips er en pengeoverføring og betalingstjeneste som kobler sammen de forskjellige bankene og aktørene med forbrukerne. Appen gjør det lettere for å overføre penger til en annen forbruker eller betale regningene dine.

SNL kan vi lese at: Vipps ble raskt den dominerende mobile betalingsløsningen i Norge, med om lag 2,5 millioner brukere etter to år. I tillegg til Finn.no troner Vipps som en av de mest kjente plattformtjenestene vi har i Norge. Vipps ble unik med sin pengeoverføring og betalingstjeneste ved å samle de forskjellige baønkaktørene i Norge og gjennom med en nyskapende og enklere metode, som ikke har vært tilgjengelig tidligere.

Foto: ROBIN WORRALL

Nettverkseffekt

 Dersom en plattformtjeneste skal lykkes krever det som i andre forretningsmodeller at tjenesten blir tatt i bruk. Dess flere som er tilgjengelig gjennom en slik tjeneste dess høyere verdi vil det ha for kunden. Dersom flere store banker hadde trukket seg fra Vipps appen og heller satset på å skape sin egen tilsvarende tjeneste hadde verdien til Vipps falt. Vipps har fått en solid markedsposisjon med sitt unike tilbud og ønsker trolig å holde på denne plassen for å ikke tape opptjent verdi. Sparebank1 skriver på sine sider at det nå er 100 banker satser sammen på vipps. Det kan tyde på at den solide plassen plattformtjenesten har i dagens samfunn har en høy verdi for også aktørene som er involvert og derfor har en trygg markedsposisjon.

Hvordan fungerer Vipps?

Vipps fungerer ved at du kobler til din egen bankbruker til Vippsappen og kan deretter bruke den fritt ved å koble appen til kontaktlisten din, søke opp nummere, eller betale regninger.

på hjemmesiden til Vipps forklarer de stegene for å bli bruker slik:

Slik gjør du det:

  1. Last ned appen fra App Store (iPhone) eller Google Play (Android)
  2. Åpne Vipps
  3. Velg Registrer deg
  4. Følg stegene i appen

Tjenesten er godt kjent for å være enkel og bruker også dette som et salgspunkt for hvorfor man bør ta i bruk tjenesten iblant annet reklamer, et eksempel på dette kan du se gjennom den reklamen her:

Reklame video av vipps

Kostnadsreduksjon

Når vi ser på Vipps sin redusering av transaksjonskostnader må vi se på Arne Krokans seks steg som han forteller om i boken Nettverksøkonomi. Her beskriver han transaksjonskostnadene som ressursene man bruker for å kunne finne de rimeligste, tryggeste og beste produktene eller tjenestene. (Krokan, 2013)

Transaksjonskostnader

Krokan nevner seks steg for transaksjonskostnadene rundt en tjeneste eller kjøp, disse ulike stegene vil ha en påvirkning på det endelige valget vi tar, det vil si om vi tar i bruk tilbudet eller ikke.

  • Søkekostnad  

Den første transaksjonskostnaden er søkekostnaden. Dette er grunnlaget for å gjøre det beste forbrukervalget. Ifølge tall fra E24 har Vipps 3,2 millioner brukere, tjenesten samarbeider også ifølge Sparebank1 med 100 forskjellig banker. Dette vil si at markedsposisjonen til Vipps er nok så stor i forhold til Norges innbyggertall på drøye 5,3 millioner. Dette utgjør en større verdi for kunden da tjenesten er såpass velkjent og har en «top of mind» effekt hos kunden. Dette vil si at søkekostnadene for denne tjenesten er veldig lave.

  • Informasjonskostnader

Informasjonskostnader oppstår dersom forbrukerne trenger mer informasjon om et produkt eller tjeneste. Denne kostnaden er også nokså lav for Vipps, da betalingstjenesten kommer seirende gjennom med sine brukertall og at det er en norsk tjeneste. Likevel er det viktig at Vipps deler informasjon ved god kommunikasjon etterhvert som de videreutvikler tjenesten sin, eller gjør endringer. Dersom tjenesten ved likeholder sin stilling i markedet vil informasjonskostnadene forbli lave.

  • Forhandlingskostnadene

Forhandlingskostnader oppstår dersom forhandles på virksomhetens vilkår, eksempelvis på pris. Vipps er en gratis betalingstjeneste med kun gebyrer ved overføring av beløper over 5000 kr eller ved en gaveinnpakket vipps. Ifølge Remember faller gebyren på 1% dersom du sender 5000 kr eller høyere, men om du sender beløp under dette vil det være helt kostnadsfritt, og du kan sende penger så ofte du vil, forhandlingskostnadene forblir derfor lave.

  • Beslutningskostnader

Dette er aktuelt dersom det er flere alternativer å velge i.  Vipps er en unik plattformtjeneste med at en så stor andel av Norges befolkning har en bruker, og 100 banker har stått sammen for at tjenesten skal bli god. Dette gjør det også veldig vanskelig for en ny aktør å skape en konkurrerende tjeneste, beslutningskostnadene er derfor også veldig lave.

  • Evalueringskostnadene

Forbrukere vil ofte evaluere et kjøp i etterkant. Hvordan fungerte tjenesten? var den vanskelig eller lett? Gikk det fort eller sakte? Dette vil være med på utgjøre om kunden vil fortsette å bruke tjenesten eller la vær. Det kan også ha en påvirkning på hvordan kunden omtaler tjenesten og medføre enten positiv eller negativ «Word-by-mouht». Vipps er kjent for sin enkle pengeoverføring og betalingstjeneste, og har det som et stort salgspunkt. I tillegg videreutvikles tjenesten stadig og blir tilgjengelig på flere plattformer, og er en første valgt tjeneste for mange ved et kjøp. Evalueringskostnadene for Vipps er derfor også lave.

  • Tvangskostnader

Tvangskostnader går ut på uenigheter mellom kunde og aktør om blant annet leveringstid. Ifølge Arne Krokan er god kommunikasjon en måte å forbedre dette på. Altså kommunisere hvorfor eventuelle forsinkelser skjer. Vipps har et godt samarbeid med 100 banker, og har derfor lave tvangskostnader da kommunikasjonen mellom tjenesten og disse bankene går smertefritt.

Oppsummering

Vipps er en unik plattformtjeneste som har oppnådd en stor markedsposisjon ved å gå i samarbeid med så mange bankaktører for å videre utvikle tjenesten så den kan være så god som mulig. Dette utgjør også at det blir desto vanskeligere for en konkurrerende aktør å ta over markedsposisjonen vipps har skapt med sin plattformtjeneste. Vipps har veldig gode muligheter for videre utvikling og et solid fotfeste i det norske markedet, med veldig lave transaksjonskostnader på alle plan.

Kilder:

Name of author

Name: Amaliebugsett

3 Replies to “Vipps, så var det gjort”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *