Amalie D. Bugsett

En blogg om digital markedsføring

Home » Month: March 2021

Bærekraftig mote

Bærekraftig mote har heldigvis blitt et mer og mer populært fenomen. Ved å google uttrykket dukker det opp nesten en og en halv million treff med dette som tema. Alt fra mediehus til klesmerker til influencere omtaler tematikken rundt bærekraftig mote og viktigheten av dette. Men hvorfor er det så viktig? Jeg vil tørre å Continue Reading

Norges bidrag til FNs bærekraftmål

FN lanserte i 2015 sine 17 globale bærekraftmål for å «utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030» (sitat – FN). Disse målene henger tett sammen med hverandre, men spiller i ulik grad inn for forskjellige organisasjoner. Dette medfører igjen at bedrifter og organisasjoner endrer politikk og handlingsmønstre innad i selskapet for å kunne Continue Reading