Amalie D. Bugsett

En blogg om digital markedsføring

Home » Day: April 14, 2021

Hvordan lærer vi best?

Vi har denne uken fått en utfordring om å lage en videoblogg om hvordan vi lærer best. Kohortgruppen min og jeg har valgt å løse denne oppgaven sammen og har filmet en samtale der vi forteller om de ulike måtene vi lærer på. I videoen drøfter vi blant annet fordelene med notat skriving, diskusjoner i Continue Reading