Amalie D. Bugsett

En blogg om digital markedsføring

Home » Hvordan lærer vi best?

Hvordan lærer vi best?

Vi har denne uken fått en utfordring om å lage en videoblogg om hvordan vi lærer best. Kohortgruppen min og jeg har valgt å løse denne oppgaven sammen og har filmet en samtale der vi forteller om de ulike måtene vi lærer på. I videoen drøfter vi blant annet fordelene med notat skriving, diskusjoner i kohort og forberedelser som bør gjøres før forelesninger. Vi har dette semesteret også tatt flere sertifiseringskurs slik som google analytics noe som har ført til en mer praktisk læring og tilnærming til faget. I tillegg til sertifiseringene er også blant annet blogging og nettbutikk nytt dette semesteret, noe som har ført til en ny måte å lære på som vi har blitt veldig positive til.

Om du har lyst å se videobloggen vår kan du gjøre det ved å trykke på denne linken.

Name of author

Name: Amaliebugsett

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *