Amalie D. Bugsett

En blogg om digital markedsføring

Home » Starten på Grethes Ull

Starten på Grethes Ull

Sammen med eksamensgruppen min har jeg skapt nettbutikken GrethesUll, og i dette innlegget kan du lese mine tanker rundt prosessen ved å skape en nettbutikk.

Når man setter i gang prosessen med å starte en nettbutikk er det mye mer en hva man ønsker å selge som må være i boks. Dette har vi fått erfart opp mot lanseringen av GrethesUll. Eksamen gruppen min og jeg har hatt en viss forståelse om hva vi ønsker å oppnå og få til med nettbutikken, og har ved å sette gode mål fra starten av denne perioden også blitt sittende igjen med en følelse av at vi har klart å nå de målene vi ønsket. Jeg har vært heldig med i eksamensgruppen min ved at jeg har jobbet med dyktige studenter med ulike spesialiteter som har kunnet komplimentere hverandre slik at vi satt igjen med et helhetlig resultat med nettbutikken.

Likevel har vi møt på utfordringer underveis i prosessen. Den største blant disse har vært at nettbutikken skulle skapes for noen andre, noe som krevde tett kommunikasjon gjennom vært steg av prosessen, og at formatet skulle være brukervennlig når de skulle ta over. Dette var en del jeg i utgangspunktet så på som et pluss ettersom det utgjorde et større samarbeid og muligens mindre ansvarsområde får gruppen min og meg, noe som ga oss mer tid og fokus på det visuelle aspektet samt utarbeidingen og av selve nettbutikken imens eierne tar seg av betalingsløsning, skatt, betalingsvilkår og leveringer samt varelager. Dette viste seg likevel å kreve god planlegging og samarbeid slik at forståelsen for arbeidsfordelingen er klar.

På tross av pandemi OKR og stor avstand mellom både oss og eierne til Goethes ull fikk vi gjort det beste ut av det og alle parter sitter i dag igjen med et resultat vi er stolt av.

vi startet som sagt perioden med å sette oss gode mål med OKR metoden, samt å lufte våre tanker for nettbutikken for å få en enighet og forståelse for hva vi ønsket at denne nettbutikken skulle bli.

Gretnes ull har egentlig et større sortiment av blant annet mye skinn varer, men vi kom til en enighet om å prioritere gensere og annet ull i første omgang med. Dette er fordi vi har et ønske om å skape en sterkere merkevare som kvalitets ull og få assosiasjoner til dette på nettbutikken.

vi er alle sammen veldig stolte over hva vi har fått til med Grethes ull, og håper DU vil sjekke ut den fine nettbutikken vår. <3

Name of author

Name: Amaliebugsett

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *