Amalie D. Bugsett

En blogg om digital markedsføring

Home » Month: June 2021

Hvordan vil digital markedsføring se ut i fremtiden?

Til dette blogginnlegget har jeg fått i oppgave å reflektere rundt mine tanker om hvordan digitale markedsføring kommer til å utvikle seg i fremtiden. Gjennom dette semesteret med digital markedsføring har jeg lært mye om digitalisering, kunstig intelligens, E-varehandel, våre nettvaner og alt som faller under digital markedsføring. Noe av grunnen til at dette emnet Continue Reading

Amnesty jobbintervjucase

 dette innlegget skal jeg svare på en case i form av et jobbintervju til Amnesty Internasjonal. «Amnesty har utlyst en stilling som markedsføringsspesialist». Basert på kunnskapen jeg har fått gjennom dette semesteret i digital markedsføring skal jeg besvare oppgaven i dette innlegget. Amnesty og digitale kanaler Amnesty jobber for frihet, likeverd og rettferdighet for alle Continue Reading

Sosiale medier og angrepet på den Amerikanske kongressen

I dette blogginnlegget skal jeg reflektere rundt rollen til digitale plattformer spilte i forbindelse med angrepet på den Amerikanske kongressen den 6.januar 2021.  Digitale plattformer har revolusjonert hvordan vi kan dele budskap og informasjon med omverden. På godt og vondt er alt av informasjon tilgjengelig for alle, ved et tastetrykk på de digitale plattformene. Etter Continue Reading