Amalie D. Bugsett

En blogg om digital markedsføring

Home » Hvordan vil digital markedsføring se ut i fremtiden?

Hvordan vil digital markedsføring se ut i fremtiden?

Til dette blogginnlegget har jeg fått i oppgave å reflektere rundt mine tanker om hvordan digitale markedsføring kommer til å utvikle seg i fremtiden. Gjennom dette semesteret med digital markedsføring har jeg lært mye om digitalisering, kunstig intelligens, E-varehandel, våre nettvaner og alt som faller under digital markedsføring. Noe av grunnen til at dette emnet er så spennende er den evige utviklingen som skjer i enormfart. Alle i hele verden kan være med på å utvikle vår digitale hverdag og forme de digitale plattformene vi bruker. Dette kan komme i form av små ting som nye trender på en sosial plattform til en helt ny sosial plattform. Jeg skal som sagt reflektere over fremtiden til digital markedsføring i dette innlegget med grunnlag i det jeg har lært dette semesteret.

Bilde: NASA

Sosiale plattformer

Sosiale plattformer utvikler seg stadig og vi får i større grad et digitalt liv. Dette vil selvsagt føre til at flere satser på digitale eventyr i håp om en Mark Zuckerberg suksesshistorie. Derfor er også gigantene innenfor sosiale plattformer avhengig av å fortsette utviklingen sin for å holde på sin markedsandel og holde seg relevante. De siste årene har vi kunnet sett hvordan TikTok har vokst og truet markedsplassen Instagram har og som snapchat har hatt før det. Dette er for meg en indikator på at vi ikke vet hvilke sosiale plattformer som troner om noen år. Det er mye mulig Instagram er helt utdatert og byttet ut med en annen plattform i fremtiden, om ikke Instagram klarer tidsprøven og fortsetter å utvikle seg med tiden.

Reklame og markedsføring

For ikke så mange år siden var heller ikke influencer marketing et fenomen vi hadde her i Norge, men med tiden har dette vist seg å være en lukrativ måte å markedsføre og reklamere på. TV reklamer har i stor grad blitt byttet ut med digitale plattform reklame og influencer samarbeid. Jeg vil tro markedsføring i fremtiden fortsetter å bevege seg i denne retningen. Etterhvert som lineær TV blir byttet ut med smart-TV vil oppmerksomhetsspennet vårt bli kortere og markedsføringen må utvikles deretter. Reklamevideoer som kommer før en YouTube video eller en story på instagram vil bli enda mer vanlig og de lengre TV reklamene vil dø ut. For å holde seg relevant til reklamen og markedsføringens utvikling må man også holde øye med utviklingen til digitale plattformer da vår digitale hverdag utvikler seg stadig.

Bilde: Yoe Yates

Kunstig Intelligens

Kunstig intelligens er allerede innført i svært mye av det vi gjør på internett i dag i form av algoritmer på Instagram eller forslag til annet du kanskje vil like på en nettbutikk. Dette er noe som jobbes svært mye mer på ulike felt og som trolig vil ha en større påvirkning på digital markedsføring i fremtiden. Dette vil kunne ha en stor påkjenning for blant annet markedsførere (men også svært mange andre yrker og jobber) som nå har en jobb en robot kan være i stand til å gjøre i fremtiden. Likevel vil den menneskelige faktoren i form av følelser, engasjement og kreativitet sikre nødvendigheten til menneskelig ansatte innenfor markedsføring enn så lenge.

Jeg vil derfor påstå at vi ikke aner noe mer en at digitale plattformer utvikles fort og mye med årene som kommer. Akkurat som facebook tronet for ikke så mange år siden vil nyere medier bli utdatert dersom de ikke fortsetter å utvikle seg.

Bilde: Alex Knight

Målgruppe

I dag er vi i stand til å lese oss opp på målgruppene til de forskjellig digitale plattformene for at vi skal kunne få kunnskap nok til å rette markedsføringen vår til ønsket målgruppe. Vi vet også at kunstig intelligens plukker opp aktiviteten vår på internett og bygger opp en personlighet for oss i form av våre interesser og meninger. Dette kommer i form av filterbobler og ekkokammer som jeg har skrevet om tidligere, så samt som annonseinnlegg på digitale plattformer. Dette tror jeg blir utarbeidet i en enda større grad i tiden som kommer slik at målgruppene blir enda mer konsentrert. Der vi tidligere kun filtrerte mellom kjønn og alder blir det enklere å filtrere på enda flere områder for å nå ut til riktig målgruppe i fremtiden. Eksempelvis kan vi filtrere til «dame skilt» eller «dame med barn på 10-12 år» for å sikre oss at ønsket målgruppe ser innholdet.

Google Analytics og Google Ads

Etterhvert som den digitale verden utvikler seg og vokser blir det også mer konkurranse blant nettbutikker og andre digitale plattformer. For å ikke dø ut som en bedrift er man nødt til å være i evig utvikling, dette gjelder digitale bedrifter også. Ved å implementere Google Analytics og Google Ads til nettbutikken sin vil man få større kontroll over markedsplassen man holder på blant annet søketjenesten Google, der man også kan justere på dette for å sikre seg flere treff. Man kan også få en god oversikt over hvilke deler av nettbutikken som gjør det bra og ikke i Google Analytics så man kan justere der det trengs og få en større forståelse for kundereisen og kundens tanker. Dette tror jeg vil bli enda mer utarbeidet i tiden som kommer og flertallet vil ta dette i bruk samt som at tjenestene utvikler seg. Etterhvert som kunstig intelligens blir utarbeidet tror jeg også det vil spille en større rolle innenfor disse tjenestene. I tillegg til at tjenester som disse blir mer allment også får entreprenører og mindre selskaper som igjen gjør konkurranse nivået og kunnskapen til dette høyere.

Bilde: Stephen Phillips – Hostreviews.co.uk

Konklusjon

Fremtiden utvikler seg og vokser raskt for alle delene av digital markedsføring. Plattformene vil få større konkurranse og bli nødt til å holde følge om ikke de vil dø ut i tillegg til at kunstig intelligens vil bli implisert i en enda større grad av internetthverdagen vår. Dette vil endre måten vi filtrer målgrupper og vi kan være i stand til å nå enda mer konsentrerte målgrupper. Den tradisjonelle TV reklame formen vil dø ut etterhvert som lineær TV dør ut og oppmerksomhets pennet vårt vil bli enda kortere så vi blir nødt til å tilpasse markedsføringen deretter.

Name of author

Name: Amaliebugsett

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *